VÍ PASSPORT

bao hộ chiếu đẹp

Bao hộ chiếu đẹp bằng da | Chuyện giờ mới kể – Bài 66

Hộ chiếu là thứ không-thể-thiếu khi đi sang nước ngoài. Có thể nói đây là một trong những thứ quan trọng nhất, thứ bạn phải nghĩ đến đầu tiên. Vậy bạn bảo quản passport của bạn bằng gì? Bạn có bao giờ nghĩ đến việc mua một bao hộ chiếu...

Page 4 of 4 134